browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Testsheetreader . Số hóa bài thi trắc nghiệm.

Posted by on 20.05.12

TestSheet Reader cho phép chọn nhập các bộ phiếu từ nhiều thư mục chứa dữ liệu khác nhau tạo thành một bộ dữ liệu đầu ra thống nhất theo trật tự và chỉ mục của người nhập dữ liệu.
Mẫu phiếu chuẩn do công ty cung cấp phù hợp nhất với phần mềm TestSheet Reader. Định nghĩa tệp định dạng tương ứng với mỗi mẫu phiếu cho phép xác định cấu trúc tệp kết quả khi nhập dữ liệu để phù hợp với các phần mềm xử lý dữ liệu khác.

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>