browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

McTEST-Lite . Phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm khách quan.

Posted by on 20.05.12

Phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm khách quan
Là một phần mềm tích hợp 4 sản phẩm của McTEST giúp cho việc tổ chức, quản lý một kỳ thi trắc nghiệm đạt được các mục đích quan trọng như: Tăng cường tính khách quan, giảm thiểu sai sót do chấm thi thủ công, an toàn dữ liệu, chính xác, kịp thời và hiệu quả ….
McTEST-Lite được kế thừa từ phần mềm McTEST và tổ chức phần mềm gọn nhẹ phù hợp với nhà trường phổ thông hoặc các đơn vị đào tạo qui mô vửa và nhỏ.

McTEST-Lite gồm 4 nhóm chức năng chính:
● Quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm.
● Tạo và trộn đề thi trắc nghiệm.
● Nhận dạng bài thi trắc nghiệm.
● Xử lý bài thi trắc nghiệm.
● Chấm bài thi trắc nghiệm.
McTEST-Lite có các tính năng sau đây.
- Quản lý thông tin kỳ thi.
- Quản lý thông tin các môn thi.
- Quản lý ngân hàng đề thi.
- Tạo đề thi.
- Hoán vị đề thi.
- In đề thi và đề thi hoán vị (ra định dạng Word) có thể in ngay thành đề thi thực.
- Nhận dạng bài thi.
- Sửa chữa các sai sót của dữ liệu bài thi.
- Phân tích các lỗi sai của dữ liệu: số báo danh, mã đề thi, câu trả lời.
- Hỗ trợ xem bài thi (dạng ảnh) trực tiếp từ phần mềm.
- Chấm các bài thi trắc nghiệm theo công thức chấm tự định nghĩa.
- In các biểu quản lý.
- Xuất dữ liệu chấm thi cho chương trình khác.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>