browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Lê Phước Vinh

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm TestPro Engine v4.0

1.      GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TESTPRO ENGINE Cùng với phần mềm quản lý thi trắc nghiệm TestPro (các phiên bản 4.0; 4.5; 5.0; 5.1; 5.2; 5.3; 6.0) và TestPro For English (các phiên bản 2.0; 2.5; 2.6) đã được đông đảo cán bộ giáo viên trong cả nước nồng nhiệt đón nhận vì những tính … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

Testsheetreader . Số hóa bài thi trắc nghiệm.

TestSheet Reader cho phép chọn nhập các bộ phiếu từ nhiều thư mục chứa dữ liệu khác nhau tạo thành một bộ dữ liệu đầu ra thống nhất theo trật tự và chỉ mục của người nhập dữ liệu. Mẫu phiếu chuẩn do công ty cung cấp phù hợp nhất với phần mềm TestSheet Reader. … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McMix . Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm.            McMIX không phải là phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi vì vậy sẽ không có phần rút/trích các câu hỏi thi từ một ngân hàng câu … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | 2 Comments

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 8.x

Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 8.0 nổi bật với những tính năng ưu việt như: 1. Về nền tảng công nghệ. · Phần mềm IMAS 8.0 được phát triển bằng C# trên nền .Net Framework sử dụng cở sở dữ liệu Mã nguồn mở hàng đầu hiện này là PostgreSQL. Việc … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McTEST-Lite . Phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm khách quan.

Phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm khách quan Là một phần mềm tích hợp 4 sản phẩm của McTEST giúp cho việc tổ chức, quản lý một kỳ thi trắc nghiệm đạt được các mục đích quan trọng như: Tăng cường tính khách quan, giảm thiểu sai sót do chấm thi thủ công, an … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

Phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5, hỗ trợ hoàn toàn thông tư 58/2011/TT-BGDDT

Ngày 06/03/2012, công ty Schoo@lnet đã tiến hành cập nhật và phát hành phần mềm SVR 6.5 theo những qui định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại lần cập nhật này, phần mềm SVR 6.5 đã hỗ trợ hoàn toàn cách tính điểm và xếp loại theo Thông tư 58/2011 của Bộ … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McBank . Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

Chức năng: •Quản lý ngân hàng câu hỏi: nhập mới, sửa chữa, in ấn, tìm kiếm, trích lọc … •Quản lý chuyên nghiệp với số liệu câu hỏi lớn (đến vài trăm ngàn câu hỏi) •Thiết lập ngân hàng đề thi. •Tạo đề thi chuẩn và đề thi hoán vị cho các kỳ thi (dạng … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McEXAM . Phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm.

Chức năng: •Xử lý dữ liệu bài thi sau khi được quét và nhận dạng bởi các máy quang học và phần mềm chuyên dùng. •Tổng hợp dữ liệu (sau khi cập nhật), để báo cáo và tổng kết. Lĩnh vực ứng dụng: •Xử lý bài thi trắc nghiệm tại các trường học •Xử lý … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McSCORE . Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

PHẦN MỀM CHẤM BÀI THI TRẮC NGHIỆM Chức năng: Chấm và xuất ra kết quả của các bài thi trắc nghiệm. Tổng hợp dữ liệu (sau khi chấm), để báo cáo và tổng kết.. Lĩnh vực ứng dụng: Chấm thi các bài thi trắc nghiệm tại các trường học. Chấm thi các bài thi trắc nghiệm … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment

McSCANNER . Phần mềm nhận dạng tổng quát

Chức năng: •Nhận dạng được các ký hiệu do người dùng đánh dấu trên một mẫu giấy thiết kế sẵn và đã được lưu vào một file ảnh (quét bởi máy quét ảnh thông thường hoặc chuyên dùng). Lĩnh vực ứng dụng: •Nhận dạng bài thi trắc nghiệm. •Nhận dạng các phiếu điều tra, nghiên … Continue reading »

Categories: Khoa học máy tính, Phần mềm | Leave a comment